• Bu alanda Sızma Testi araçlarının kullanımlarına yönelik sorular sorulabilir.
  • Kariyer fırsatları için sorular sorulabilir.
  • Konferans, seminer vb... etkinlikler hakkında sorular sorulabilir.