Sitemizdeki linkleri görmek için ÜYE olmalısınız.

Merhaba Dünya

Her programlama dilinin olmazsa olmazı olan “Merhaba Dünya!” örneği, Rust dilinde println!fonksiyonu kullanılarak yazılır.

Kod:
fn main() {
println!(“Merhaba Dünya!”);
}

Faktöriyel Alma

Bir sayının, sürekli kendisinin bir eksiği ile çarpılarak oluşan faktör kavramı Rust’ta birçok şekilde yapılabilir.

Kod:
fn faktoriyel(sayi: u64) -> u64 {
match i {
0 => 1,
sayi => sayi * faktoriyel(sayi – 1)
}
}

C++’da ise aynı kodun karşılığı aşağıdaki gibi yer alacaktır:

Kod:
long faktoriyel(long sayi) {
if (sayi == 0)
return 1;
else
return sayi * faktoriyel(sayi – 1);
}

Rust’ta if yerine switch muadili olan match kullanıldı ve return ifadeleri olmadan fonksiyondan değer geri dönüşü gerçekleştirildi.

Tekrarlamalı (iterative) Faktöriyel Alma

Rust’ta for döngüsü kullanılarak iteratif faktöriyel alınabilir:

Kod:
fn faktoriyel(sayi: u64) -> u64 {
let mut toplam = 1;
for i in 2..=sayi {
toplam *= i;
}
toplam
}

C++’ta ise aşağıdaki gibidir:

Kod:
long faktoriyel(long n)
{
long toplam = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++)
toplam = toplam * i;
return toplam;
}

C++’ın aksine Rust’ta değişkenler immutable oldukları için toplam değişkenini mut kelimesi kullanarak oluşturmak gerekiyor.

Iterator Kullanarak Faktöriyel Alma

Rust’ta iterator kullanarak faktöriyel işlem yapma bu kadar basittir:

Kod:
fn faktoriyel(sayi: u64) -> u64 {
(sayi..=i).product()